Zariadenia, ktoré získali 500 bonusových bodov navyše

Na konci šk. roka 2018/2019 sme vyžrebovali školu, škôlku a školskú jedáleň, ktoré získavajú 500 bonusových bodov navyše ako odmenu za účasť v 16. ročníku DŠML:

1. Základná škola, Severná, Moldava nad Bodvou
2. Základná škola s MŠ Pavla Demitru – MŠ, Centrum II.87/34, Dubnica nad Váhom
3. Školská jedáleň ako súčasť MŠ, Nový diel, Hurbanovo

Bonusové body budú pripočítané k bodom, ktoré zariadenia nazbierali v školskom roku 2018/2019.

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 1.7.- 15.08.2021 !!
Aktuálny cenník platný
od 1.7.- 15.08.2021
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0756615