Zariadenia, ktoré získali 500 bonusových bodov navyše

Na konci šk. roka 2017/2018 sme vyžrebovali školu, škôlku a školskú jedáleň, ktoré získavajú 500 bonusových bodov navyše ako odmenu za účasť v 15. ročníku DŠML:

1. ZŠ s MŠ-školská jedáleň, Školská 57, Liptovská Osada
2. Základná škola, Čaklov 495
3. Materská škola, Hlavná 237, Kráľová nad Váhom

Bonusové body budú pripočítané k bodom, ktoré zariadenia nazbierali v školskom roku 2017/2018.

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 1.07.- 15.08.2019 !!
Aktuálny cenník platný
od 1.07.- 15.08.2019
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0627936