Čo je Danone Školská Mliečna Liga

Danone školská mliečna liga /DŠML/ je celoslovenský neziskový projekt spoločnosti Danone pre jasle, materské, základné a stredné školy na Slovensku, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR(CP/2003/8685-10), podporený Úradom verjného zdravotníctva SR a Hlavným hygienikom SR (č.HH SR-2864 /03/ SHŽPP /No). Projekt je pripravený s cieľom dlhodobej výchovy detí ku zdravému životnému štýlu, zvýšeniu nedostatočnej spotreby mliečnych výrobkov u detí a podpory športu a športových aktivít detí na školách.

Čo je cieľom Danone Školskej Mliečnej Ligy ?

  • Ponúknuť vašim deťom zdravú a chutnú desiatu, olovrant alebo mliečny doplnok k obedu.
  • Dlhodobo zvýšiť nedostatočnú spotrebu mliečnych výrobkov u detí a podporovať ich zdravú výživu
  • Prostredníctvom športu a zdravej výživy vychovávať deti na školách k zdravému životnému štýlu
  • Podporovať športovú činnosť detí na školách nákupom športových potrieb pre školy
  • Revitalizovať a modernizovať zariadenia školského stravovania prostredníctvom možnosti zakúpenia kuchynský potrieb a inventáru pre školskú jedáleň

0,017 EUR (0,512SKK) za každý odobraný kus z výrobkov Danone zahrnutých do DŠML. Tento cieľ chceme dosiahnuť ponúknutím zdravej mliečnej desiaty, olovrantu alebo doplnku k obedu. Každej škole a jedálni, ktorá sa zapojí do DŠML, bude vytvorené bonusové konto. Pri odbere sa započíta takto nazbieraný bonus na bonusovom konte, pri dodržaní pravidiel DŠML, bude použitý na nákup hračiek, športových potrieb, inventáru do jedální a učebných pomôcok podľa vlastného výberu školy/jedálne.

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 22. 04. 2024 - 31. 5. 2024 !!
Aktuálny cenník platný
od 22. 04. 2024 - 31. 5. 2024
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0950694